Сомелиерството като професия и призвание

Spread the love

Професията „сомелиер“ е колкото древна, толкова и модерна в съвременната обществена среда. С на пръв поглед „магически“ качества сомелиерите могат да опитат вино и да ви кажат какъв вид е то, от кой регион е и кога е произведено. Но нека не се заблуждаваме – това изобщо не е лесно, особено в постоянно развиващия се и разнообразен винен свят. Истината е, че сомелиерите прекарват години в обучение и изучаване на всеки аспект на лозарството и винопроизводството. Сомелиер е професия, изискваща време за усвояване на информация и техники, безкрайни пътувания и дегустации.

Думата произлиза от френските „sommerier“, „somier“ и „bete du somme“, които са се отнасяли до дворцовия пост на един определен човек. Той бил натоварен с транспортирането на хранителните запаси. През XVII век във френския двор тази личност е била отговорна за подреждането на масата и за виното на нея, като задачата й е била по-скоро да осигурява количеството, отколкото разнообразието и качеството.

В наши дни, модерният облик на професията се оформя през 80-те години на XX век. Тогава, в търсене на начини за увеличаване продажбите на вино, избите започват да обръщат сериозно внимание на връзката между виното и храната. Постепенно от повечето добри ресторанти започва да се очаква да имат качествена и разнообразна винена листа и това извежда на преден план леко позабравената позицията на сомелиера.

Сомелиерът дегустира различни видове напитки, за да се запознае с техните характеристики и качествени показатели. Това е необходимо, за да изгради база данни за напитките. Самата дегустация протича в три етапа. Това са визуален контакт, ароматна характеристика и вкусово-ароматна характеристика.

  • При визуалния контакт се разглеждат цветовете и нюансите на напитката.
  • При ароматната характеристика се анализират ароматите, долавящи се в чашата.
  • При вкусовата се определят вкусовите аромати и може да се определи потенциалът на виното.

За да се разбере какви са вкусовите характеристики на виното, климат, стил, сортове грозде, страна и реколта, сомелиерите изучават историята на лозарството и винарството. Те имат широко познание и разбиране за практиките в лозарство и винарство, познават добре климата и климатичните промени, условията на отглеждане и болестите, засягащи сортовете грозде. Те изучават задълбочено процеса на приготвяне на виното и многото променливи, които ще повлияят на гроздето, докато то се превръща във благоуханната напитка. Сомелиерите познават климата и географията на лозаро-винарските региони, както и как тези елементи влияят на реколтата.

Работата на сомелиера е също толкова динамична, колкото и самото вино, което непрекъснато се развива и променя. Те не работят сами, те са мостове между лозето и винопроизводителя и потребителя, който се наслаждава на виното.

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved