Black Sea Gold спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Spread the love

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД е един от най-големите български производители на висококачествени спиртни напитки. На 01.02.2021 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0379-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряване на оборотни средства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 150 000, 00 лева. Периодът на изпълнение на сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ е 3 месеца, считано от 01.02.2021 г.

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved