Black Sea Gold спечели проект по процедура BG16RFOP002-6.002, насочена към подобряване на енергийната ефективност

Spread the love

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД е един от най-големите български производители на висококачествени спиртни напитки. На 16.09.2022 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0396-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основна цел на проекта e насочена към подобряване на енергийна ефективност чрез инвестиции в Кондензационни котли за газообразни горива, вкл. водород. Чрез получената подкрепа ще с е постигане повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД .
Обща стойност на проекта: 273 209.71 лв., от които 136 604.85  лв. европейско съфинансиране и 0,00 лева национално финансиране

Начало:16.09.2022г.
Край:16.07.2023 г.

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved