Да разгадаем мистерията на тероара – всичко, което трябва да знаем

Spread the love

Защо са толкова важни почвите и климатът за това едно вино да е добро? Какво прави виното такова, каквото е? И защо тази на пръв поглед сложна дума може да ни даде отговор на множество въпроси, свързани с напитката на боговете?

Думата „тероар“ всъщност идва от френското „terroir” и буквално преведено обозначава „терен“. В света на виното „тероар“ се приема като една многопластова концепция за отношенията между земята, лозата и човекa. Освен във винената индустрия, това понятие е навлязло и в други области, като чай, кафе, както и при някои сирена. Дори стридите от различните заливи се различават на вкус, поради което и при тях има тероар.

За винарите от Стария свят тероарът е философска рамка, на която са подчинени цели закони. Тези от Новия свят обаче казват, че тероарът е химера и пазарен трик и са дълбоко убедени, че произходът на виното има значение.

Ако си представим едно лозе, и всичко, което би означавало тероар за него, ще разберем, че множество характеристики са важни. От това къде на света се намира то, на какъв климат е, на каква надморска височина, има ли до него океан, река или горски масив, върху каква почва, кой, от колко време и защо гледа това лозе, до това кой прави виното от него.

Според изследвания, при някои вина спецификите на тероара където е расло гроздето доминират над характеристиките на сорта и точно това задълбочава интереса на потребителите към иначе добре познати сортове като Каберне, Мерло или Шардоне.

Освен споменатите по-горе климат, терен и човек, доказано влияние имат и бактериите и микробите, които виреят в почвите и въздуха на дадено място. Факт е, че за доста винопроизводители тероарът е водещ маркетингов елемент, който едва ли ще бъде неглижиран и за вбъдеще.

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved