Право на отговор

Spread the love

Във връзка с проверката, извършена от Агенция Митници в периода 1-3 октомври 2018 г. и отразена от медиите информация по темата, бихме искали да заявим следното:

През дългогодишната история на дружеството никога не е имало  митнически и/или данъчни нарушения. През годините екипът на Черноморско злато АД е оказвал пълно съдействие на контролните органи при извършваните регулярни проверки. За последните три години дружеството е внесло над 25 млн. лева акциз и над 10 млн.  лева ДДС.

Важно е да започнем с това, че в разпространен брифинг от Агенция Митници никъде не се споменават „незаконни кранове“, както бе отразено от някои медии. Считаме, че употребата на този израз води към неверни внушения за незаконна дейност.

С оглед запазване на доброто ни име, бихме искали да представим пред уважаваните от нас медии и обществеността следните факти:

Тъй като става въпрос за специфичен технологочен процес на производството, искаме да внесем повече яснота по темата. Дестилационната колона е съоръжение, което служи за производство на дестилат от грозде, а не за съхранение на готова продукция. Колоните се ползват между 2 и 3 месеца в годината, в зависимост от изкупвателната кампания на грозде. Тоест течността в тези съоръжения не е краен продукт, готов за консумация, а дестилат с алкохолно съдържание между 55 и 75%.

Всяка дестилационна колона фабрично съдържа барета с пробно кранче съгласно технологичните изисквания за работа на колоната. Както ясно е написано в официално писмо от производителя на нашите съоръжения: „Крановете на баретките на дестилационните инсталации, произведени и продадени на Черноморско злато АД, с размер ½’’ са фабрично монтирани съгласно технологичните изисквания за работа на колоната, от Бенковски Ко, София“ .

За по-голяма яснота ще поясним, че функцията на баретата и контролните кранчета, е за извършване на контрол при дестилационния процес, като се отчитат алкохолният градус, температурата и вкусово-ароматните качества на произведения продукт. Обръщаме внимание, че технологичният процес на изваряване се настройва точно от тези показатели. Също така е редно да отбележим, че при продължително отворен кран дестилационната инсталация не може да функционира, тъй като уредът за отчитане на алкохол (спиртомер) пада на дъното на баретата и се чупи, тоест течност не може да бъде източвана в големи количества. Максималното време, без да излагаме спиртомера на риск, е около 10-15 секунди. Отбелязваме, че въпросните барети, чиято неразделна част са пробните кранове, присътват на официалните технологични схеми от производителите.

Относно пластмасовите 5-литрови туби, които бяха коментирани в медийното пространство, повтаряме, че откритата безцветна течност е промивна вода с остатъчен алкохол от измиване на съоръжение с аромат на анетол. Жълтеникавата течност е водно-алкохолна смес с лек аромат на ракия и е от промиване на инсталации. Заявяваме, че въпросните туби никога не са били скрити, а са съхранявани именно в данъчния склад.

В подкрепа на казаното отправяме покана към Вас, като представители на медиите, за посещение на производствената база в гр. Поморие в неделя, 07.10.2018 г. в 11:00 часа, за да Ви запознаем от първо лице с процесите с цел запазване доброто име на дружеството.

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved